Schrijfsters van De gelukkig(e) niet perfecte moeder

donderdag 28 augustus 2008 -
Marianna en Tineke schreven samen het boek De gelukkig(e) niet perfecte moeder. Ze hebben het boek helemaal in eigen beheer uitgegeven, en fungeerden zelf als uitgeverij.

Wij interviewden hen en vroegen ze over het boek, het schrijfproces en het uitgeven ervan!


Wij zijn Marianna Zwart en Tineke Schonck, twee vriendinnen van 39 jaar, die beide getrouwd zijn en elk twee leuke jonge meiden hebben. Marianna is van opleiding chemicus en doet momenteel als zelfstandige aan mediation en kwaliteitsadvies. Tineke is psychiater en werkt in de verslavingszorg.

We kennen elkaar oorspronkelijk van de kerk en later zijn we elkaar tegengekomen in onze meidenclub, die maandelijks bij elkaar komt. Gezien het feit dat we beide creatief zijn klikte het meteen goed en het idee om een boek te schrijven is als een grapje begonnen.

Waarom dit boek?

Je kunt zo´n boek natuurlijk alleen schrijven als je zelf aan den lijve ondervonden hebt hoe het is om een `drukbezette moeder van deze tijd` te zijn.

Toen we aan het boek begonnen was dit onderwerp voor ons erg actueel maar voor hetzelfde geld hadden we een boek geschreven over poppenkastpoppen maken of iets anders creatiefs.

We hebben onszelf jaren voorbij gelopen en bereikten een punt waarop we zeiden: 'Ho, en zo willen we niet verder.' Het boek heeft ons goed geholpen om meer inzicht te krijgen in onze eigen sterke en zwakke punten.

Onze eigen valkuilen zijn perfectionisme (Marianna in alles, Tineke alleen in haar werk) en onvoldoende tijd nemen om bij dingen stil te staan (Tineke). Als je je ervan bewust bent dat het een valkuil is kun je er net wat vaker bij stil staan en jezelf terugfluiten, maar het blijft steeds opletten.

Doel van het boek

Doel van het boek is vrouwen bewust te maken waar ze mee bezig zijn, en handvatten te geven met betrekking tot hoe het óók kan.

Ons doel is vooral ook om moeders de noodzaak te laten inzien van dingen doen die energie opleveren, in plaats van alleen maar dingen doen die energie kosten. We hebben altijd gezegd: `Als er een paar mensen zijn die er wat aan hebben en ermee geholpen zijn is het goed`.

We genieten dan ook het meest van de positieve reacties die we van mensen krijgen over de inhoud van ons boek, en van de mensen die het boek kopen omdat ze van anderen gehoord hebben dat ze het zo leuk of goed vonden.

Het boek onderscheidt zich van andere boeken op dit gebied omdat het je niet vertelt wat je moet doen, maar juist de ruimte geeft en expliciet propageert om dingen te doen op jóúw manier.

Het schrijfproces

Om het boek te schrijven zijn we een fiks aantal avonden bij elkaar gaan zitten, hebben we teksten geschreven en herschreven. We hebben in die tijd bewust geen boeken over dit onderwerp gelezen omdat we niet van plagiaat beticht wilden worden en een boek wilden schrijven vanuit de praktijk. De boeken die we achterin hebben gezet als literatuurlijst hebben we dan ook niet allemaal zelf gelezen.

We hebben verder een stramien voor een interviewtje gemaakt en zijn vervolgens gaan bellen met allerlei vrouwen uit onze omgeving. Daaruit hebben we een selectie gemaakt. Al met al zijn we een jaar bezig geweest vanaf de start van het projekt en de uiteindelijke uitgave.

Er was één tip van een vriendin waar we ons werkelijk om bescheurd hebben, en waarvan we niet eens zeker weten of we hem wel in het boek hebben opgenomen omdat we hem wat ranzig vonden. Het ging erom dat je bij een kwijlende baby het matrasje 180 graden kunt draaien als het ter hoogte van het gezicht nodig verschoond moet worden. De viezigheid zit dan aan het voeteneind en met een dekentje erover zie je het niet meer. We vonden het wat ver gaan maar ook dit moet kunnen...

Vormgeving

Vanaf het begin hadden we een uitgesproken mening over hoe het boek eruit zou moeten zien en de ringband was daar een helder onderdeel van. Het moest een werkboek worden dat lekker open kon liggen als je het even weg wilde leggen en met een ringband zou het makkelijker zijn om erin te schrijven.

Esther Cremers, de illustrator, is indirect familie van Tineke en zij had bij familie al wat illustraties van haar gezien. Haar stijl paste goed bij wat wij voor ogen hadden. Het moest een kleurrijk en vrolijk boek worden en dat is Esther goed gelukt.

Het uitgeven van het boek

We hebben het boek in eigen beheer uitgegeven en noemen onszelf uitgeverij de blijde moeder. We zijn natuurlijk geen echte uitgeverij maar hadden zowaar per internet de aanvraag van iemand of wij haar boek wilden uitgeven! Dan voel je je tegelijk heel wat en eigenlijk ook helemaal niets.

De belangrijkste reden om het niet bij een reguliere uitgeverij aan te bieden was het feit dat we geen zin hadden om ermee bij uitgeverijen te moeten leuren. Daarnaast vonden we het een uitdaging om het in eigen beheer uit te geven en zo kennis te maken met alle eigenaardigheden die dat met zich mee brengt. Het leek ons dat we 3000 boeken wel kwijt zouden moeten raken in een land met pakweg acht miljoen vrouwen.

Kosten en baten

Dat blijkt minder eenvoudig dan we hadden gehoopt maar we gaan er nog steeds vanuit dat we de oplage in twee jaar verkopen. We hebben de prijs van het boek bepaald aan de hand van de investeringskosten en op basis van wat we dachten dat mensen voor een dergelijk boek zouden willen uitgeven. De kosten van het in de handel brengen van een boek zijn echter dermate hoog dat we er nagenoeg niets aan verdienen wanneer we het via de boekhandel verkopen, alleen via onze eigen website de blije moeder verdienen we eraan.

Bovendien blijkt nu dat er ongeveer 500 boeken per week op de Nederlandse markt komen en er is geen beginnen aan om bij een boekwinkel binnen te komen, tenzij je het zelf gaat laten zien. Daar hebben we natuurlijk geen tijd voor. Als we uiteindelijk alles verkocht hebben verwachten we wel dat we enige winst zullen hebben maar meer dan een euro per uur zal het ons niet opleveren.

Promotie en marketing

Om het boek te promoten hebben we verschillende bladen aangeschreven en recensie-exemplaren verstuurd. Ook proberen we via internet reclame te maken en hebben we bedrijven geprobeerd te interesseren voor ons boek. Meedoen aan dit soort interviews is ook een leuke vorm van reclame maken.

Wat hebben we er van geleerd?

We hebben natuurlijk wat inzicht gekregen in het boekenvak. Verder heeft het ons het gevoel opgeleverd dat we als we echt iets willen het ook lukt. Voor mij (Tineke) was het ook een eyeopener om te zien hoeveel mensen aan een product verdienen zonder er substantieel iets voor te doen, terwijl degene die er de meeste tijd en energie in heeft gestoken (in dit geval) nog maar moet zien of die er wat aan overhoudt.

Dat geldt natuurlijk ook voor alle goedkope kleren waarvoor in India vrouwen de hele dag in het stof zitten te zweten tegen een hongerloontje en waar de tussenhandel tien keer meer aan overhoudt. In die zin heeft het me inzicht gegeven in het hele proces van productie en handel.

Nu

We zijn nog wekelijks met het boek bezig. Het heeft ons vele uurtjes gekost maar het hele proces hebben we als erg leerzaam en gezellig ervaren en het heeft ons veel energie opgeleverd.

Wil je het boek bestellen?

Bezoek dan snel de speciale website van Tineke en Marianna!

Geen opmerkingen

Nicole Orriëns. Mogelijk gemaakt door Blogger.